Regler och Ansökan

  • Du ska vara mellan 13-20 år för att få söka pengar ur bankomaten
  • Din idé ska gynna andra i målgruppen 13-20 år, dvs det får inte vara för egen vinning och ju fler det gynnar desto större är chansen att det bli beviljat
  • Max gräns för ansökan är 6000 kr
  • Du får inte ansöka som företag eller förening
  • Du kan inte söka pengar för att sprida politiska eller religiösa budskap
  • Du ska ha ett svar på din ansökan inom två veckor om inte annat är angivet på fripunkt.se
  • Man får inte söka pengar från bankomaten mer än en gång för samma idé/aktivitet.
  • Du kan söka för fler olika idéer/aktiviteter.
  • Återkoppling på beviljade aktivitet sker via vår blogg på www.fripunkt.se och gärna med någon bild.

Mina uppgifter

kr