Verksamhetsidé

Vi tror att ungdomarna i stadsdelen Bäckby har alla förutsättningar att själva se vad som behöver hända för att de ska må bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Att vi vuxna, genom att vägleda och tro på ungdomars egna kraft, vilja och engagemang kan hjälpa dem att skapa möjligheter till förändring och möjligheter till att aktivt vara delaktiga i beslut som rör dem.

Vårt arbete utgår ifrån att vi vill lyfta ungdomars färdigheter och styrkor. Det finns en läkande kraft i att hjälpa andra. Vi är övertygade om att belöning för gott arbete ger en mycket större effekt ur ett längre perspektiv, än bestraffning för dåligt beteende

Utbildning

UL kommer att erbjudas utbildning parallellet med aktiviteter i verksamheten. Vår erfarenhet är att UL lär sig genom att själva våga prova och testa. Utbildningstillfällena kommer att vara korta pass med möjlighet till reflektion och diskussion utifrån erfarenheterna i arbetet med aktiviteterna.

 

Avslutning

UL året avslutas med en gemensam upplevelse. UL kommer att få ett intyg om fullgjord UL utbildning och arbete.

 

Vad erbjuder vi?

Varje år erbjuder vi våra ungdomar att vara en Ung Ledare. Ungdomarna är 15 år och uppåt tills de fyller 18 år. Rekryteringen utgår från ungdomars egna vilja att göra något för sina kompisar och boende i stadsdelen. Fritidsledarna kommer i dialog med ungdomarna skapa en ram för verksamheten. Fritidsedaren kommer att vara en mentor för gruppen UL och hjälpa dem i deras utveckling. Vi är flexibla med arbetets innehåll i relation till mognad och ansvar, snarare än ålder. Det är bättre att lyckas i små steg än att satsa för högt och inte klara utmaningen alls.

För mer information kontakta Bäckby Fritidsgård 021-398803