Vår pedagogiska idé

Pedagogisk idé för fritidsgårdarna inom enheten Fritid Centrum

Vår vision
Att alla barn och ungdomar kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill stödja barnet och ungdomen på olika sätt och ge dem en ökad självkänsla så att de ska känna att de kan påverka sitt liv och göra egna val som leder till ett för dem bra liv. Vara en fritidsverksamhet som ger barnen och ungdomarna redskap att bli goda, empatiska medmänniskor med bibehållen nyfikenhet och ge dem en positiv framtidstro och livsglädje.

Vår kultur
Vi strävar efter bästa möjliga möte med barn och ungdomar. Att alla som kommer till oss ska känna sig varmt välkomna och mötas av engagemang och nyfikenhet.

Vi ska sträva efter att bemöta våra besökare på ett rättvist sätt. Vi försöker möta barnet och ungdomen utifrån deras personliga egenskaper och behov samt använda oss av ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi samarbetar med föräldrar och andra adekvata verksamheter för att ge barnet eller ungdomen de bästa förutsättningarna till att skapa sin egen framtid med demokratiska värderingar.

Vår pedagogiska idé
Att varje barn, ungdom får stärka och utveckla sin personlighet, bli positivt uppmärksammad och får tillfredsställa sin nyfikenhet. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla olika färdigheter, såsom det empatiska, sociala, kreativa, motoriska, och logiska tänkandet.

Viktiga ledord för oss är tillit, demokrati och delaktighet.