Fritid Västers pedagogiska idé

Fritid Västers pedagogiska ide handlar om att skapa trygghet och engagemang genom att:

 

  • Fritidsgården, klubben och mötesplatsen har ett brett utbud av aktiviteter för att kunna möta fler barn, ungdomar och vuxna. Genom detta kan vi utveckla deras samarbetsförmåga, utmana deras roller och stimulera dem i att göra saker tillsammans. 

 

  • Arbetet på enheten skall främja en miljö där barn och ungdomar ges möjlighet och vill ta ansvar för att utveckla sina egen samarbetsförmåga både i grupp och individuellt. Att få lyckas är viktigt men samtidigt ha ett klimat där det är ok att misslyckas.

 

  • Arbetet på enheten skall ha och ge lokal förankring i det egna bostadsområdet.

 

  • Bra kompisar, bra ledare, skön miljö, kollegor som känner varandra bra och stödjer och backar upp varandra.

 

  • Arbetet på enheten följer barnkonventionen och fokusera på barnens behov i de aktiviteter vi gör och i där vi styr verksamheterna genom ett aktivt val där barnens behov ligger i fokus.

 

  • Vi använder oss utav unga ledare för att stärka ungdomar att lyfta fram sina styrkor och färdigheter för att hjälpa sig själva och andra så att vi tillsammans kan bidra till områdes välmående. Unga ges möjlighet att arbeta med arrangemang, projekt och grupper utifrån ett entreprenörskap.

 

  • Engagemang i möten: Närvaro och engagemang i det första mötet med människor bygger förutsättningar att skapa bärande relationer och kommande positiva möten.

 

  • Engagemang i förverkliganden: Vi är engagerade i barn och ungdomars idéer, planerande, genomförande och reflektion. Både när det gäller aktiviteter och personlig utveckling

 

  • Engagemang i överenskommelser: Oavsett om det är överenskommelser som handlar om gruppverksamheter, kontrakt eller konflikter osv så engagerar vi barnen/ungdomarna och föräldrarna för att nå bästa resultat

 

  • Engagemang är hälsofrämjande, skapar delaktighet och inkluderar ALLA