Personal som arbetar på Viksängs Fritidsgård

Telefonnummer till Fritisgården: 021-390834

 

Vi som arbetar här:

Alexander Markianos, Avdelningschef
tel: 021-391976
alexander.markianos@vasteras.se

Helgurd Hajo
helgurd.hajo@vasteras.se

Tina Runesson, folkhälsovetare
tina.runesson@vasteras.se

Joakim Diffang, fritidsledare
joakim.diffang@vasteras.se

Xie Gamboa Esquivel
xie.gamboa.esquivel@vasteras.se