Om fripunkt.

”Den öppna verksamheten skall bedrivas i en ändamålsenlig, trygg och drogfri miljö. Fritidsgårdens uppdrag syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för ungdomars möten. Ledarna skall ta till vara och främja ungdomars kreativitet, intressen och behov. Verksamheten skall även skapa stödjande sociala strukturer som ökar ungdomars känsla av sammanhang. Den öppna verksamheten bygger på en tydlig, långsiktig och systematisk dokumentation som lyfter fram framgångsrika metoder och utvecklingsområden.” - Västerås Stads Politiker

Om fripunkt.se

Fripunkt.se är en webbplats om kommunens fritidsgårdar. Här kan du läsa om vad man gör på en fritidsgård, vad vi vuxna som jobbar här tycker är viktigt och hur vi arbetar.

Mycket att göra

Fritidsgården är en plats där ungdomar kan ta det lugnt, fika och prata. Man kan också delta i våra många aktiviteter, som till exempel att spela musik, idrotta, spela TV-spel, laga mat, planera resor eller något annat. Ungdomarna är själva med och planerar vad vi ska göra på fritidsgården utifrån deras intressen.

Vuxna finns till hands

Det finns hela tiden vuxna på fritidsgården som leder verksamheten och som finns till hands om ungdomarna behöver någon att prata med.

Demokrati och respekt

Det är frivilligt att vara på fritidsgården och besökarna kommer och går när de vill. Verksamheten bygger på demokrati och respekt. Det betyder att alla får tycka till om hur det ska vara på fritidsgården, men man måste också lyssna på vad de övriga vill. Tillsammans ser vi till att fritiden är kul och utvecklande.

Utgångspunkter för vårt arbete:

  • Fritidsgården är en mötesplats för alla ungdomar i åldrarna 13-18 år, oavsett kön, kulturell bakgrund eller sexuell läggning. (På fritidsgården Centralen är åldern 13-20 år)
  • Alla ungdomar har lika värde. Vi i personalen möter dem med lyhördhet, respekt och nyfikenhet.
  • Ungdomarna är med och bestämmer om verksamheten och tar eget ansvar.
  • Vi umgås på ett trevligt och respektfullt sätt. Vi tolererar inte trakasserier, mobbing eller främlingsfientlighet. Upptäcker vi sådant agerar vi direkt. Om det behövs kontaktar vi föräldrar och myndigheter.
  • Vi erbjuder idrott och andra aktiviteter som är bra för hälsan och vi lagar och serverar hälsosam mat och fika.
  • All vår verksamhet är drogfri. Vi tar avstånd från alkohol, tobak och andra droger.
  • Ungdomarna känner sig trygga och har tillit och förtroende för våra medarbetare. Ingen fråga är för stor eller för liten.